Jaký HP vybrat

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na:

 • práškové
 • vodní
 • pěnové
 • sněhové
 • halonové

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb stanoví, jaký hasicí přístroj musí být minimálně umístěn v těchto stavbách:

 • rodinný dům / chalupa
  •  alespoň jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 34A
  • v současné době se nejčastěji využívá práškový hasicí přístroj s hmotností 6kg hasiva
 • garáž
  • jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183B
  • práškové hasicí přístroje pro rodinné domy s účinností 34A zpravidla vyhovují i požadavkům pro garáž (tedy účinnosti 183B)
 • bytový dům
  • na chodbách (zpravidla na každých započatých 200 m²) je povinnost instalovat vodní nebo pěnový hasicí přístroj s účinností 13A, popřípadě práškových hasicí přístroj s účinností 21A
  • jeden hasicí přístroj práškový s účinností 21A pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie
  • jeden sněhový hasicí přístroj s účinností 55B určený pro strojovnu výtahu
 • auto
  • v současné době Vyhláška nestanovuje povinnost mít v povinné výbavě automobilu hasicí přístroj
  • s ohledem na nepředvídatelné situace je však vhodné hasicí přístroj pořídit
  • využívají se zpravidla práškové hasicí přístroje s hmotností 1kg nebo 2kg hasiva