Provádíme pravidelné roční kontroly hasících přístrojů

  • dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci má majitel hasícího přístroje povinnost provádět kontrolu hasícího přístroje minimálně 1 x ročně

Zajistíme periodickou zkoušku hasících přístrojů

  • u vodních a pěnových hasicích přístrojů je povinností provést tuto zkoušku 1 x za 3 roky, u ostatních (zpravidla práškových) hasicích přístrojů 1 x za 5 let

Prodáváme hasící přístroje

  • hasicí přístroje vodní, práškové, pěnové i sněhové v různých velikostech
  • podívejte se, který HP je pro Vás ten praví v sekci „Jaký HP vybrat
  • spolupracujeme především se společností Beta Corporation s.r.o.